De wet en regelgeving rondom voedingssupplementen Wat mag wel en wat mag niet

8 min reading time

Voedingssupplementen en gezondheidsclaims zijn populaire onderwerpen in de wereld van gezondheid en welzijn. Mensen zijn steeds meer bezig met hun gezondheid en proberen via voedingssupplementen hun lichaam te voorzien van de benodigde voedingsstoffen. Echter, niet alle voedingssupplementen zijn veilig of effectief en daarom zijn er wetten en regels opgesteld om de consument te beschermen tegen misleidende claims en producten die schadelijk kunnen zijn.

In dit artikel zullen we ingaan op de wet- en regelgeving rond voedingssupplementen en gezondheidsclaims, en hoe deze regels worden nageleefd en gehandhaafd.

Wat zijn voedingssupplementen?

Voedingssupplementen zijn producten die bedoeld zijn als aanvulling op de normale voeding en die voedingsstoffen bevatten zoals vitaminen, mineralen, kruiden, aminozuren of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect. Ze worden vaak gebruikt om de algehele gezondheid te ondersteunen, bepaalde tekorten aan te vullen of om specifieke gezondheidsdoelen te bereiken.

Voedingssupplementen worden vaak verkocht in de vorm van pillen, capsules, poeders, druppels of drankjes en zijn te koop bij drogisterijen, apotheken, supermarkten en online winkels. Sommige voedingssupplementen kunnen effectief zijn bij bepaalde gezondheidsproblemen, maar het is belangrijk om te weten dat ze geen vervanging zijn voor een gezonde en gevarieerde voeding.

 

Wet- en regelgeving rond voedingssupplementen

In de Europese Unie zijn voedingssupplementen onderworpen aan strenge regels en wetten om de consument te beschermen tegen onveilige of misleidende producten. De belangrijkste wetgeving rond voedingssupplementen is de Europese Richtlijn 2002/46/EG, die is opgenomen in de Nederlandse Warenwet.

Deze richtlijn stelt eisen aan de samenstelling, etikettering, verpakking en presentatie van voedingssupplementen en legt vast welke ingrediënten wel en niet mogen worden gebruikt in voedingssupplementen. De richtlijn stelt ook maximumgehalten vast voor bepaalde vitamines en mineralen, om te voorkomen dat consumenten te hoge doseringen binnenkrijgen.


Naast de Europese richtlijn gelden er ook nationale wetgevingen en regels in elk lidstaat van de EU. In Nederland is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verantwoordelijk voor het handhaven van de regels rond voedingssupplementen. Zij voeren regelmatig controles uit bij fabrikanten, importeurs en verkopers van voedingssupplementen om te controleren of zij zich aan de wet houden.

 

Gezondheidsclaims

Daarnaast mogen voedingssupplementen geen geneeskrachtige eigenschappen claimen, tenzij deze claims zijn goedgekeurd door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Deze claims moeten gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs en mogen geen misleidende informatie bevatten. Voorbeelden van toegestane gezondheidsclaims zijn: “Draagt bij aan een normale werking van het immuunsysteem” of “Draagt bij aan de instandhouding van sterke botten en tanden”.
Om te beginnen is het belangrijk om te begrijpen wat gezondheidsclaims precies zijn. 

Gezondheidsclaims zijn beweringen die suggereren dat een bepaald product of dienst een positief effect heeft op de gezondheid van consumenten. Deze claims kunnen bijvoorbeeld inhouden dat een product de weerstand verhoogt, gewichtsverlies bevordert of de bloeddruk verlaagt. Dergelijke claims kunnen consumenten aantrekken om een product te kopen, omdat ze geloven dat het hen zal helpen om gezonder te worden of te blijven.

Het probleem met gezondheidsclaims is echter dat ze niet altijd wetenschappelijk zijn onderbouwd. Soms worden deze claims gebruikt als marketingstrategie om consumenten te verleiden tot aankoop, zonder dat er daadwerkelijk bewijs is dat het product doet wat beweerd wordt. Dit kan leiden tot misleiding van consumenten en het creëren van valse verwachtingen.

 

Reclame Code Commissie

Om deze reden is het belangrijk dat gezondheidsclaims worden gereguleerd door instanties zoals de Reclame Code Commissie. Deze commissie beoordeelt reclame-uitingen op hun waarheidsgetrouwheid en ziet erop toe dat consumenten niet misleid worden. Wanneer een gezondheidsclaim wordt ingediend bij de commissie, wordt deze beoordeeld op basis van wetenschappelijk bewijs. Als er geen bewijs is dat de claim ondersteunt, kan deze als misleidend worden bestempeld en moet de adverteerder de claim aanpassen of verwijderen.


Het indienen van gezondheidsclaims bij de Reclame Code Commissie heeft een grote impact op consumenten. Deze claims kunnen namelijk een aanzienlijke invloed hebben op de manier waarop consumenten producten en diensten bekijken en uiteindelijk beslissen om ze al dan niet aan te schaffen. In dit artikel zullen we onderzoeken hoe deze claims consumenten beïnvloeden en wat de rol is van de Reclame Code Commissie bij het reguleren van dergelijke claims.


Het reguleren van gezondheidsclaims is belangrijk omdat het consumenten beschermt tegen misleidende informatie. Consumenten hebben recht op eerlijke en accurate informatie over producten en diensten, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun aankopen. Als gezondheidsclaims niet worden gereguleerd, kunnen consumenten worden misleid en kunnen ze producten kopen die niet de gewenste resultaten opleveren.


Daarnaast kan het indienen van gezondheidsclaims bij de Reclame Code Commissie ook positieve effecten hebben voor consumenten. Wanneer claims worden goedgekeurd, kunnen consumenten erop vertrouwen dat het product daadwerkelijk doet wat wordt beweerd. Dit kan hun vertrouwen in het product versterken en hen aanmoedigen om het product aan te schaffen.


Een ander aspect van gezondheidsclaims is hun invloed op het koopgedrag van consumenten. Uit onderzoek is gebleken dat consumenten gevoelig zijn voor gezondheidsclaims en dat deze claims hun beslissingen over aankopen kunnen beïnvloeden. Consumenten zijn vaak bereid om meer te betalen voor producten die gezondheidsvoordelen beloven, zelfs als deze claims niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. Dit kan leiden tot een toename van de verkoop van producten met gezondheidsclaims en tot hogere winst voor bedrijven die deze claims gebruiken.


Het is daarom belangrijk dat consumenten kritisch blijven ten aanzien van gezondheidsclaims en dat ze zich bewust zijn van de mogelijke impact ervan op hun koopgedrag. Consumenten moeten zich ervan bewust zijn dat niet alle gezondheidsclaims waarheidsgetrouw zijn en dat het belangrijk is om zich te informeren voordat ze een product of dienst kopen op basis van een dergelijke claim.


Oscar Helmstäter legt op zijn site https://happyhealthy.nl/rob-van-berkel-reclame-code-misbruik, aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk, hoe de consument hierdoor zowel terecht als onterecht beïnvloedt kan worden.

 

Handhaving van de wet- en regelgeving

Ondanks de strenge wetgeving en controles door de NVWA zijn er nog steeds problemen met voedingssupplementen die niet voldoen aan de regels. Sommige supplementen bevatten te hoge doseringen van bepaalde vitamines of mineralen, wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Andere supplementen bevatten ingrediënten die niet zijn toegestaan of waarvan de veiligheid niet is aangetoond.


Om consumenten te beschermen tegen misleidende of schadelijke producten zijn er verschillende instanties en organisaties die zich bezighouden met het controleren van voedingssupplementen en het handhaven van de regels. Zo is de Consumentenbond actief op het gebied van consumentenbescherming en brengt regelmatig rapporten uit over de kwaliteit en veiligheid van voedingssupplementen.

 

Daarnaast is de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorg (NVG) een brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van voedingssupplementen. Zij hebben een gedragscode opgesteld waar hun leden zich aan moeten houden en voeren zelf controles uit om de kwaliteit en veiligheid van voedingssupplementen te waarborgen.

 

De rol van de consument

Naast de wet- en regelgeving is het ook belangrijk dat consumenten kritisch blijven bij het kiezen van voedingssupplementen en gezondheidsclaims. Het is verleidelijk om te geloven in wondermiddeltjes die beloven om snel af te vallen of alle gezondheidsproblemen op te lossen, maar vaak zijn deze claims niet gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.


Consumenten moeten altijd de ingrediënten en doseringen van voedingssupplementen controleren en alleen producten kopen die voldoen aan de Europese richtlijn. Daarnaast is het verstandig om gezondheidsclaims kritisch te bekijken en te controleren of deze zijn goedgekeurd door de EFSA.


Als consument kun je ook zelf een melding maken bij de NVWA als je vermoedt dat een voedingssupplement niet voldoet aan de regels of als je misleidende gezondheidsclaims tegenkomt. Zo help je mee aan het handhaven van de wet- en regelgeving rond voedingssupplementen en draag je bij aan een veiligere en gezondere markt.

 

Conclusie

Voedingssupplementen en gezondheidsclaims zijn populair in de wereld van gezondheid en welzijn, maar niet alle producten zijn veilig of effectief. Daarom zijn er strenge wetten en regels opgesteld om de consument te beschermen tegen misleidende of schadelijke producten. De Europese richtlijn en de Nederlandse Warenwet stellen eisen aan de samenstelling, etikettering en presentatie van voedingssupplementen en verbieden ongefundeerde gezondheidsclaims.

 

Om de handhaving van de wet- en regelgeving te waarborgen zijn er verschillende instanties en organisaties actief die controles uitvoeren en misstanden rapporteren. Consumenten kunnen ook een belangrijke rol spelen door kritisch te blijven bij het kiezen van voedingssupplementen en misleidende claims te melden bij de NVWA.

 

Het is belangrijk om te beseffen dat voedingssupplementen geen wondermiddeltjes zijn en dat een gezonde en gevarieerde voeding de beste manier is om alle benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen. Met de juiste kennis en kritische blik kunnen consumenten hun gezondheid beschermen en veilig gebruik maken van voedingssupplementen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *